Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

1974 köpte byalaget byns f d föreningshus för att ha en egen samlingslokal. 1975 fick föreningshuset namnet Vallencia efter en omröstning bland byborna. Det var Olle Alfredssons förslag.

Byalaget har renoverat och förbättrat Vallencia.

1977 började upprustningen av Vallencia och 1978 inköptes förstärkare, möbler och sällskapsspel.
1982 bröts golvet i Vallencia upp och ny trossbotten och nya golvplankor lades in.
1994 påbörjades den stora upprustningen av Vallencia med bl.a. handikappanpassade toaletter och ramp uppför bron.
1995 gjordes om- och tillbyggnad av Vallencias kök och serveringsdel.
1996 uppfördes ett nytt uthus bakom Vallencia för redskap och andra tillhörigheter.
1998 Stort 25-årsjubileum med mat, underhållning och dans på Vallencia. Ny kyl och frys liksom ny TV köptes till Vallencia
1999 köptes videoapparat.
2000 Målning av serveringslokalen på Vallencia. Bygge av kallförråd i anslutning till Vallencia.