Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Den 11 november 1973 bildades Vallens byalag. Byalaget ska verka för samhällsangelägenheter, trivsel och miljö för de som bor på Vallen.

Dä sto´n annons i tirningen på senhöstkant´n
kommun skull´ vest börj´ å vännä på slant´n
i väntan på välingen från skyn
Vi gnöggä oss i yga å slet oss i hårä
å på röggen dansä´n kåll´n kårä:
Tänk döm sälj skola i byn?

 

Det var så det började. Byborna gick samman, protesterade och skrev på uppropslistor om kommunens planerade försäljning av f.d. skolan. Man kom fram till att det var en fördel om man bildade en förening, och den 11 november 1973 bildades Junselevallens byalag vilket skulle ha som ändamål att verka för samhällsangelägenheter, trivsel och miljö för de inom Vallen boende.
Jenny Eriksson blev sammankallande i den interimsstyrelse som valdes och i juni 1974 hölls det första ordinarie årsmötet där man bl.a. antog föreningens stadgar. Den första styrelsen bestod av:
Ordf. Roffe Söderberg, Jenny Eriksson, Gun Henriksson, John Jönsson och Rune Alfredsson.

 

Ordförande i Vallens Byalag genom åren.

1973           Jenny Eriksson
1974-75    Roffe Söderberg
1976          John Jönsson
1977          Harald Granquist
1978-80    Roffe Söderberg
1981-82    Knut Granquist
1983-84    Valter Abrahamsson
1985          Disa Söderberg
1986-90    Knut Granquist
1991          Valter Abrahamsson
1992-97    Knut Granquist
1998-99    Rune Alfredsson, Agneta Sjökvist, Stefan Tågestad
2000          Agneta Sjökvist, Stefan Tågestad
2001          Agneta Sjökvist
2002          Roffe Söderberg
2003-06    Ove Rolén
2007-09    Rolf Edström
2010-23    Ingegerd Granquist
2024-         Moa Berglund