Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Historik

Första noteringen om Wallens by är ifrån år 1535. Då bestod byn av tre hemman. De tre hemmanen utökades till fyra och bildade grundstommen i den fastighetsbildning som rådde på Wallen fram till 1700-1800 talen. Första kartan ifrån byn är ifrån år 1690.

Byalaget har samlat in gammalt material om Vallens by, bl.a. en del fornfynd t.ex. pilspetsar, skrapor, fiskesänken och en gammal björntand. Materialet finns i en pärm, ”Wallen från forntid till nutid”, som finns på Vallencia. 

Pärmen innehåller bl.a.:

Fastighetsbildning på Vallen under äldre tider. Från 1535 till 1930, med namn och årtal gård för gård.

Fornfynd som hittats runt byn. (Bilder)

* Sagor och sägner från trakterna runt Vallen.

* Befolkningsutvecklingen i byn.

* Vallenbor som utvandrat till Amerika.

* Gamla kartor. Den äldsta funna kartan från 1690 som upprättades av N. Spole. Vallen bestod då av 4 skattekronohemman.

* Gamla berättelser och skrönor.